Στον παρακάτω Πίνακα μπορείτε να δείτε τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου μας

Ερευνητής

Ερευνητικό θέμα

Επίπεδο εργασίας

Προϋποθέσεις

Προσόντα

Βασίλης Μούγιος

Μεταβονομική της άσκησης

Διδακτορική διατριβή

Να έχει παρακολουθήσει μαθήματα σχετικά με τη βιοχημεία της άσκησης ή τον ασκησιακό μεταβολισμό.

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και εφαρμογών του Microsoft Office.

Βασίλης Μούγιος

Διερεύνηση της εργογόνας δράσης συμπληρωμάτων διατροφής

Διδακτορική διατριβή

Να έχει παρακολουθήσει μαθήματα σχετικά με τη βιοχημεία της άσκησης, τον ασκησιακό μεταβολισμό ή την αθλητική διατροφή.

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και εφαρμογών του Microsoft Office.

Βασίλης Μούγιος

Διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την επίδραση της άσκησης στη σύσταση σώματος

Διδακτορική διατριβή

Να έχει παρακολουθήσει μαθήματα σχετικά με τη βιοχημεία της άσκησης, τον ασκησιακό μεταβολισμό ή την αθλητική διατροφή.

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και εφαρμογών του Microsoft Office.

Βασίλης Μούγιος

Διερεύνηση της επίδρασης του καμάτου στον ασκησιακό μεταβολισμό

Μεταπτυχιακή διατριβή

Να έχει παρακολουθήσει μαθήματα σχετικά με τη βιοχημεία της άσκησης ή τον ασκησιακό μεταβολισμό.

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και εφαρμογών του Microsoft Office.

Βασίλης Μούγιος

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν τον ασκησιακό μεταβολισμό

Μεταπτυχιακή διατριβή

Να έχει παρακολουθήσει μαθήματα σχετικά με τη βιοχημεία της άσκησης ή τον ασκησιακό μεταβολισμό.

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και εφαρμογών του Microsoft Office.

Βασίλης Μούγιος

Διερεύνηση της απόκρισης του γαλακτικού του αίματος και των ούρων στη διαλεμματική άσκηση υψηλής έντασης

Διπλωματική εργασία

Να έχει περάσει το μάθημα “Βιοχημεία της άσκησης και διατροφή αθλουμένων”.

Επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος “Βιοχημική αξιολόγηση της αθλητικής απόδοσης”, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και εφαρμογών του Microsoft Office.

Βασίλης Μούγιος

Διερεύνηση δεικτών προπονητικών προσαρμογών, ανάληψης από την προπόνηση και αγωνιστικής ετοιμότητας 

Διπλωματική εργασία

Να έχει περάσει το μάθημα “Βιοχημεία της άσκησης και διατροφή αθλουμένων”.

Επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος “Βιοχημική αξιολόγηση της αθλητικής απόδοσης”, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και εφαρμογών του Microsoft Office.

Βασιλική Μάνου

Aξιολόγηση της κατακόρυφης αλτικότητας 

Διπλωματική εργασία

Να έχει περάσει το μάθημα “Προπονητική”.

Γνώση αγγλικής γλώσσας και του προγράμματος Excel.

Βασιλική Μάνου

Aξιολόγησης της μέγιστης ροπής δύναμης των καμπτήρων και των εκτεινόντων μυών του γονάτου

Διπλωματική εργασία

Να έχει περάσει το μάθημα “Προπονητική”.

Γνώση αγγλικής γλώσσας και του προγράμματος Excel.

Παπαδοπούλου Σοφία

Aξιολόγηση της αλτικής ικανότητας αθλητών και αθλητριών πετοσφαίρισης

Διπλωματική εργασία

Να έχει περάσει το μάθημα “Προπονητική”.

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και του προγράμματος Excel.

Παπαδοπούλου Σοφία

Προπονητική και φυσιολογία της πετοσφαίρισης

Διπλωματική εργασία

Να έχει περάσει τα μαθήματα “Προπονητική”, “Εργοφυσιολογία” και “Εργομετρία”

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και του προγράμματος Excel.

Παπαδοπούλου Σοφία

Αξιολόγηση ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών, σύστασης σώματος και διατροφικών συνηθειών αθλητών και αθλητριών πετοσφαίρισης

Διπλωματική εργασία

Να έχει περάσει τα μαθήματα “Ανατομία” και “Βιοχημεία της άσκησης και διατροφή αθλουμένων”.

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και του προγράμματος Excel.

Παπαδοπούλου Σοφία

Πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση κακώσεων μέσω προπονητικών προγραμμάτω στην πετοσφαίριση σάλας ή παραλίας

Διπλωματική εργασία

Να έχει περάσει τα μάθηματα “Προπονητική” και “Διδακτική Πετοσφαίρισης Ι & ΙΙ”.

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και του προγράμματος Excel.

Παπαδοπούλου Σοφία

Aξιολόγηση των τεχνικών και τακτικών ενεργειών αθλητών και αθλητριών υψηλού επιπέδου πετοσφαίρισης σε διεθνείς διοργανώσεις

Μεταπτυχιακή διατριβή

Να έχει περάσει τα μαθήματα “Ειδικότητα Πετοσφαίρισης” και “Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική”.

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και του προγράμματος Excel. Εν ενεργεία ή πρώην αθλητής/-ρια ή προπονητής/-ρια πετοσφαίρισης.

Παπαδοπούλου Σοφία

Η επίδραση των στατικών και δυναμικών διατάσεων στην αλτική ικανότητα, την ταχύτητα κα τη μυϊκή δύναμη αθλητριών πετοσφαίρισης

Διδακτορική διατριβή

Να έχει περάσει τα μαθήματα “Προπονητική”, “Ειδικότητα Πετοσφαίρισης” και “Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική”.

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και του προγράμματος Excel. Εν ενεργεία ή πρώην αθλητής/-ρια ή προπονητής/-ρια πετοσφαίρισης.

Δημήτρης Χατζημανουήλ 

Πρόληψη και αντιμετώπιση τραυματισμών μέσω προπονητικών προγραμμάτων στη χειροσφαίριση σάλας ή στην παράκτια χειροσφαίριση

Διπλωματική εργασία

Να έχει περάσει το μάθημα “Προπονητική”.

Επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος “Διδακτική της Χειροσφαίρισης”.

Ελένη Σεμαλτιανού

Αξιολόγηση σωματομετρικών και φυσιολογικών χαρκτηριστικών αθλητών και αθλητριών ποδοσφαίρου

Διπλωματική εργασία

Να έχει περάσει τα μαθήματα “Ανατομία”, “Εργοφυσιολογία” και “Εργομετρία”.

Να έχει περάσει τα μαθήματα “Διδακτική Ποδοσφαίρου Ι” και “Διδακτική Ποδοσφαίρου ΙΙ”.

Ελένη Σεμαλτιανού

Αξιολόγηση της ισοκινητικής ροπής των κάτω άκρων σε αθλητές και αθλήτριες ποδοσφαίρου

Διπλωματική εργασία

Θεοφάνης Σιάτρας

Η επίδραση των αλμάτων σε διαφορετικής ελαστικότητας επιφάνειες στην επίδοση των αθλητών στο κατακόρυφο άλμα 

Διπλωματική εργασία

Να έχει περάσει τα μαθήματα “Προπονητική” και “Βιοκινητική”.

Καλή γνώση της αγγλικής και, προαιρετικά, της γαλλικής γλώσσας.

Θεοφάνης Σιάτρας

Ανθρωπομετρικό προφίλ αθλητών και αθλητριών ενόργανης γυμναστικής υψηλού επιπέδου 

Διπλωματική εργασία

Να έχει περάσει τα μαθήματα “Βιοκινητική” και “Περιγραφική και λειτουργική ανατομική του ανθρώπου”.

Καλή γνώση της αγγλικής και, προαιρετικά, της γαλλικής γλώσσας.

Θεοφάνης Σιάτρας

Διερεύνηση της μυϊκής συνενεργοποίησης κατά την εκτέλεση στατικών ασκήσεων υψηλής δυσκολίας σε αθλητές ενόργανης γυμναστικής

Μεταπτυχιακή διατριβή

Να έχει περάσει τα μαθήματα “Αξιολόγηση της δύναμης και νευρομυϊκός έλεγχος”, “Βιοκινητική” και “Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική”.

Καλή γνώση της αγγλικής και, προαιρετικά, της γαλλικής γλώσσας.

Θεοφάνης Σιάτρας

Η οξεία επίδραση των στατικών μυϊκών διατάσεων στην απόδοση των αθλητών ενόργανης γυμναστικής σε ασκήσεις μέγιστης δύναμης

Μεταπτυχιακή διατριβή

Να έχει περάσει τα μαθήματα “Προπονητική”, “Ευκαμψία και απόδοση” και “Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική”.

Καλή γνώση της αγγλικής και, προαιρετικά, της γαλλικής γλώσσας.

Άκης Δαλαμήτρος

Φυσιολογία και προπονητική της κολύμβησης

Διπλωματική εργασία

Να έχει περάσει το μάθημα “Γενική Προπονητική”.

Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2 και άνω).

Άκης Δαλαμήτρος

Προπόνηση φυσικής κατάστασης αθλητών κολύμβησης και καλαθοσφαίρισης

Διπλωματική εργασία

Να έχει περάσει το μάθημα “Γενική Προπονητική”.

Εν ενεργεία προπονητής/-ρια.

Δημήτρης Μυλώσης

Αξιολόγηση της μέγιστης ροπής δύναμης των έσω και έξω στροφέων μυών της άρθρωσης του ώμου σε αθλητές  Ενόργανης Γυμναστικής

Διπλωματική εργασία

Να έχει περάσει το μάθημα “Γενική Προπονητική”.

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και του προγράμματος Excel.

Ανατολή Πετρίδου

Μελέτη της επίδρασης της άσκησης στη μυϊκή οξυγόνωση και στον ασκησιακό μεταβολισμό

Διπλωματική εργασία

Να έχει περάσει το μάθημα “Βιοχημεία της άσκησης και διατροφή αθλουμένων”.

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και εφαρμογών του Microsoft Office.

Translate »