Στον παρακάτω Πίνακα μπορείτε να δείτε τα ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου μας

Τίτλος έργου

Πλαίσιο

Συμμετέχοντα μέλη του Εργαστηρίου

Ιδιότητα στο έργο

Διάρκεια

Aquaculture and agriculture biomass side stream proteins and bioactives for feed, fitness and health-promoting nutritional supplements

Horizon 2020 Bio-based Industries Program

Βασίλης Μούγιος Ανατολή Πετρίδου

Εταίρος (core partner).

 

2018-2022

Translate »