Το Προσωπικό του Εργαστηρίου μας!

Το Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου στελεχώνεται από:

 16 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (μέλη ΔΕΠ), 

14 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και 

3 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ). 

Επίσης, το Εργαστήριο έχει περίπου 50 συνεργάτες, που περιλαμβάνουν μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων, μεταδιδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και προπτυχιακούς φοιτητές. Το Εργαστήριό μας είναι ανοιχτό σε νέες συνεργασίες!

Close Menu
Translate »