Τα μέλη ΕΔΙΠ του Eργαστηρίου αλφαβητικά

Καζακλής Κωνσταντίνος

Αντικείμενο: Εργαστηριακές Εφαρμογές στην Αξιολόγηση της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου
email: kazaklis@phed.auth.gr

Νικοπούλου Μαρία

Αντικείμενο: Εργαστηριακές Εφαρμογές στην Αξιολόγηση της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου
email: mnikopoulou@phed.auth.gr
Τηλ.: 2310 992198

Πετρίδου Ανατολή

Αντικείμενο: Εργαστηριακές Εφαρμογές στην Αξιολόγηση της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου
email: apet@phed.auth.gr
Τηλ.: 2310 992237

Translate »