Τα μέλη ΕΕΠ του Eργαστηρίου αλφαβητικά

Δαλαμήτρος Αθανάσιος

Αντικείμενο: ΦΑΑ με ειδίκευση στην Κολύμβηση
email: dalammi@phed.auth.gr
Τηλ.: 2310 992198

Ζαρζαβατσίδης Δημήτριος

Αντικείμενο: ΦΑΑ με ειδίκευση στην άρση βαρών
email: zarzavatsidis@gmail.com

Καραμουσαλίδης Γεώργιος

Αντικείμενο: ΦΑΑ με ειδίκευση στην Καλαθοσφαίριση
email: gkaramou@phed.auth.gr
Τηλ.: 2310 992198

Μαυρίδης Γεώργιος

Αντικείμενο: ΦΑΑ με ειδίκευση στην Κολύμβηση
email: mavridig@phed.auth.gr
Τηλ.: 2310 992198

Μιχαηλίδης Ιωάννης

Αντικείμενο: ΦΑΑ με ειδίκευση στο Ποδόσφαιρο
email: ioannimd@phed.auth.gr
Τηλ.: 2310 992233

Μπάσσα Ελένη

Αντικείμενο: ΦΑΑ με ειδίκευση στην Πετοσφαίριση
email: lbassa@phed.auth.gr
Τηλ.: 2310 992198

Μπέης Κωνσταντίνος

Αντικείμενο: ΦΑΑ με ειδίκευση στο Tae Kwon Do
email: kostbeis@phed.auth.gr
Τηλ.: 2310 992198

Μυλώσης Δημήτριος

Αντικείμενο: ΦΑΑ με ειδίκευση στην Ενόργανη Γυμναστική
email: dmylosis@phed.auth.gr
Τηλ.: 2310 992233

Παπαδοπούλου Ζαχαρώ

Αντικείμενο: ΦΑΑ με ειδίκευση στην Χειροσφαίριση
email: pzaxaro@phed.auth.gr
Τηλ.: 2310 992233

Παράσχος Ηλίας

Αντικείμενο: ΦΑΑ με ειδίκευση στον Κλασικό Αθλητισμό
email: parasxos@phed.auth.gr
Τηλ.: 2310 992198

Παρτεμιάν Στεπάν

Αντικείμενο: Διδακτική της Χειροσφαίρισης, επιλογή Αντιπτέριση
email: stepan@phed.auth.gr


Σαρογλάκης Γεώργιος

Αντικείμενο: Άρση βαρών
email: gsarogl@phed.auth.gr

Σεμαλτιανού Ελένη

Αντικείμενο: ΦΑΑ με ειδίκευση στο Ποδόσφαιρο
email: esemalt@phed.auth.gr
Τηλ.: 2310 992233

Συμεωνίδου Σουσάνα

Αντικείμενο: ΦΑΑ με ειδίκευση στην Καλαθοσφαίριση
email: symeoni@phed.auth.gr
Τηλ.: 2310 992233

Translate »