Το Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου περιλαμβάνει τρεις μονάδες:

  • Προπονητικής, η οποία στεγάζεται στο ισόγειο των ξενώνων
  • Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας, η οποία στεγάζεται στον 2ο όροφο του γυάλινου κτηρίου
  • Βιοχημείας της Άσκησης, η οποία στεγάζεται στον 3ο όροφο του γυάλινου κτηρίου

Το Εργαστήριό μας διαθέτει πλούσιο, υψηλής ποιότητας και σύγχρονο εξοπλισμό, ικανό να εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες, το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών μας αναγκών και την παροχή υπηρεσιών. Τα κυριότερα εργαστηριακά όργανα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Όργανα

Μονάδα όπου βρίσκονται

Εργοσπιρόμετρα

Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας

Ισοκινητικά δυναμόμετρα

Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας και Προπονητικής

Δαπεδοεργόμετρα

Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας

Κυκλοεργόμετρα

Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας και Προπονητικής

Κωπηλατοεργόμετρο

Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας και Προπονητικής

Χειροεργόμετρο

Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας και Προπονητικής

Ηλεκτρομυογράφος

Προπονητικής

Ηλεκτροδιεγέρτης

Προπονητικής

Παλμογράφος

Προπονητικής

Σύστημα ανάλυσης της κίνησης

Προπονητικής

Φορητά καδριοσυχνόμετρα

Βιοχημείας της άσκησης, Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας και Προπονητικής

Δυναμοδάπεδο

Προπονητικής

Ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης

Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας

Δερματοπτυχόμετρα

Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας και Προπονητικής

Συσκευή λιπομέτρησης με βιοηλεκτρική εμπέδηση

Βιοχημείας της άσκησης

Σύστημα υδροστατικής ζύγισης

Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας

Αέριος χρωματογράφος

Βιοχημείας της άσκησης

Φασματοφωτόμετρο

Βιοχημείας της άσκησης

Φωτόμετρο για ενζυμικούς ανοσοπροσδιορισμούς (EIA ή ELISA)

Βιοχημείας της άσκησης

Συστήματα ηλεκτροφόρησης και στύπωσης (Western blotting)

Βιοχημείας της άσκησης και Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας

Υπερκαταψύκτης

Βιοχημείας της άσκησης

Φυγοκεντρητές

Βιοχημείας της άσκησης και Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας

Αναλυτικός ζυγός

Βιοχημείας της άσκησης

Κλίβανοι

Βιοχημείας της άσκησης και Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας

Close Menu
Translate »