Δείτε τις διαδικασίες του Εργαστηρίου μας!

 1. Λιπομέτρηση με βιοηλεκτρική εμπέδηση
 2. Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου στο αίμα με παλμική οξυμετρία
 3. Σωματομέτρηση (βάρος, ύψος, περίμετροι)
 4. Μέτρηση της οξυγόνωσης των μυών με φασματοσκοπία εγγύς υπερύθρου
 5. Προσδιορισμός γαλακτικού στο αίμα με εργαστηριακή μέθοδο
 6. Τεχνικοτακτική-σημειογραφική ανάλυση
 7. Χρονομέτρηση
 8. Αξιολόγηση της ισοκινητικής ροπής καμπτήρων και εκτεινόντων μυών της άρθρωσης του γόνατος από καθιστή θέση με ισοκινητικό δυναμόμετρο (χώρος εργοφυσιολογίας) 
 9. Μέτρηση αρθρικής κινητικότητας
 10. Αξιολόγηση της ισομετρικής και ισοκινητικής ροπής των καμπτήρων και εκτεινόντων μυών της άρθρωσης του ώμου σε ύπτια θέση με ισοκινητικό δυναμόμετρο
 11. Αξιολόγηση της ισομετρικής και ισοκινητικής ροπής των έσω και έξω στροφέων μυών της άρθρωσης του ώμου από καθιστή θέση με ισοκινητικό δυναμόμετρο
 12. Παρασκευή αποσταγμένου νερού
 13. Συλλογή δειγμάτων ανθρώπινου σάλιου
 14. Μέτρηση αρθρικής κινητικότητας κάτω άκρων με το γωνιόμετρο Myrin
 15. Αξιολόγηση της ισοκινητικής ροπής καμπτήρων και εκτεινόντων μυών της άρθρωσης του γόνατος από καθιστή θέση με ισοκινητικό δυναμόμετρο (χώρος προπονητικής)
 16. Μέτρηση γλυκόζης αίματος με αυτόματο φορητό μετρητή
 17. Μέτρηση της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου με τη χρήση εργοσπιρομέτρου και δαπεδοεργομέτρου
 18. Μέτρηση γαλακτικού αίματος με αυτόματο φορητό μετρητή
 19. Προσδιορισμός γαλακτικού στα ούρα με εργαστηριακή μέθοδο
 20. Λιπομέτρηση με δερματοπτυχόμετρο
 21. Λειτουργία δαπεδοεργόμετρου Marathon
 22. Ηλεκτρομυογραφία
 23. Φωτομέτρηση με φωτόμετρο Rayto
 24. Μέτρηση βασικού μεταβολισμού με τον αναλυτή Fitmate-Pro
 25. Μέτρηση μέγιστης μυϊκής δύναμης σε δυναμικές ασκήσεις
 26. Χρήση αέριου χρωματογράφου
 27. Αξιολόγηση ταχύτητας κίνησης μυϊκών ομάδων
 28. Παρασκευή κηλίδων αποξηραμένου αίματος
 29. Φυγοκέντρηση βιολογικών υγρών
 30. Προσδιορισμός ολικής πρωτεΐνης σε πλάσμα ή ορό με εργαστηριακή μέθοδο
 31. Προσδιορισμός ουρίας σε πλάσμα, ορό ή ούρα με εργαστηριακή μέθοδο
 32. Αξιολόγηση του χρόνου και της ταχύτητας αντίδρασης σε οπτικό ερέθισμα με το σύστημα FITLIGHT™

Έντυπο Περιγραφής Έρευνας του Εργαστηρίου μας!

Παρακαλούνται τα μέλη και οι συνεργάτες/-ριες του Εργαστηρίου να συμπληρώνουν το Έντυπο Περιγραφής Έρευνας του Εργαστηρίου πριν την έναρξη μιας έρευνας και να το υποβάλλουν στο email του Εργαστηρίου (humanperformancelab@phed.auth.gr). 

Translate »