Το Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου διαθέτει πλούσιο, υψηλής ποιότητας και σύγχρονο εξοπλισμό και στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό με μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση στην αξιολόγηση της βιολογικής απόδοσης αθλητών/-ριών και αθλουμένων. Η εμπειρία και η εξειδίκευσή μας εκτείνεται στους τομείς τόσο της έρευνας, όσο και της παροχής υπηρεσιών προς τρίτους, αφού στις εγκαταστάσεις μας έχουν αξιολογηθεί εκατοντάδες αθλητών και αθλουμένων.

 Στη βάση των παραπάνω, το Εργαστήριό μας προσφέρει έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση των παραμέτρων της φυσικής κατάστασης και της αθλητικής απόδοσης, όπως της αντοχής, της δύναμης, της ταχύτητας και της κινητικότητας, καθώς και της υγείας των εξεταζόμενων. Το όφελος αυτής της επιστημονικής υποστήριξης είναι μεγάλο, αφού συμβάλλει στην καθοδήγηση της προπόνησης, στην αύξηση της απόδοσης και στην αποφυγή ανεπιθύμητων καταστάσεων, όπως υπερπροπόνησης, τραυματισμών κ.ά.

Η παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης της βιολογικής απόδοσης αθλητών/-ριών και αθλουμένων πραγματοποιείται με την έγκριση και διαχείριση της Επιτροπής Ερευνών

Στον παρακάτω Πίνακα μπορείτε να δείτε την τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε τις μετρήσεις που είναι καταλληλότερες για σας και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.

Υπηρεσία

Τιμή

Ύψος, επιφάνεια σώματος, δείκτης μάζας σώματος

δωρεάν

Λιπομέτρηση με δερματοπτυχόμετρο

€ 15

Λιπομέτρηση με βιοηλεκτρική αντίσταση

€ 15

Λιπομέτρηση με υδροστατική ζύγιση

€ 50

Αξιολόγηση της αρθρική κινητικότητας άνω άκρων, κάτω άκρων και κορμού

€ 10

Μέτρηση και αξιολόγηση της δύναμης χειρολαβής

€ 10 ανά χέρι

Μέτρηση και αξιολόγηση της δύναμης κοιλιακών και ραχιαίων μυών

€ 20

Μέτρηση και αξιολόγηση της δύναμης των κάτω άκρων

€ 20 ανά άκρο ανά μυϊκή ομάδα

Ηλεκτρομυογραφία κάτω άκρων

€ 20 ανά άκρο ανά μυϊκή ομάδα

Σπιρομέτρηση ηρεμίας

€ 10

Μέτρηση και αξιολόγηση αερόβιας ικανότητας και καρδιοαναπνευστικών δεικτών (μέγιστη δοκιμασία με εργοσπιρομετρία)

€ 30

Μέτρηση και αξιολόγηση αναερόβιας ικανότητας και ισχύος (δοκιμασία Wingate με εργοσπιρομετρία)

€ 30

Έλεγχος κορεσμού του αίματος σε οξυγόνο

δωρεάν

Προσδιορισμός γαλακτικού οξέος

€ 6 ανά δείγμα

Μέτρηση και αξιολόγηση κατακόρυφης αλτικής ικανότητας

€ 20

Μέτρηση και αξιολόγηση δρομικής ταχύτητας (επιτάχυνση και μέγιστη ταχύτητα)

€ 30 πλέον του κόστους μετακίνησης των εξεταστών και μεταφοράς του εξοπλισμού στο πεδίο

Ανάλυση διαιτολογίου

€ 5 ανά ημέρα

Κατάρτιση διαιτολογίου

€ 7 ανά ημέρα

Πολιτική δωρεάν αξιολογήσεων

Το Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου προσφέρει δωρεάν αξιολογήσεις σε φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1.       Nα φοιτούν στο 1ο ως 8ο εξάμηνο των προπτυχιακών σπουδών, στο 1ο ως 3ο εξάμηνο των μεταπτυχιακών σπουδών ή στο 1ο ως 6ο εξάμηνο των διδακτορικών σπουδών.

2.       H αξιολόγηση μιας βιολογικής παραμέτρου προσφέρεται δωρεάν μία φορά το εξάμηνο.

3.       H αξιολόγηση πρέπει να είναι χωρίς κόστος αναλωσίμων ή να έχει κόστος για το οποίο το Εργαστήριο διαθέτει την οικονομική δυνατότητα, κατά την κρίση του Διευθυντή.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να υποβάλλουν τα αιτήματά τους στο email του Εργαστηρίου (humanperformancelab@phed.auth.gr) αναφέροντας το ονοματεπώνυμο, τον ΑΕΜ, το εξάμηνο σπουδών και τις αξιολογήσεις που επιθυμούν.

Close Menu
Translate »